Відділ освіти Краснопільської селищної ради

Особливості впровадження та реалізації освітньої програми предмета «Фізична культура» в фізкультурній освітній галузі для учнів 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів У 2018-2019 н.р.

16 березня 2018 року учителі закладів загальної середньої освіти Краснопільської селищної ради, які будуть викладати фізичну культуру в 1 класі у 2018-2019 навчальному році взяли участь  семінар «Реалізація концепції Нової української школи в освітній галузі «Фізична культура», що проходив на базі Славгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

З найкращими вітаннями і побажаннями гостей зустріли учні, директор школи Віра Іванівна Муквич, заступники директора з навчально-виховної роботи Турлаєва Оксана Анатоліївна та Подоляко Людмила Іванівна. Потім на гостей чекала віртуальна екскурсія закладом.


Шумейко Віктор Олексійович, учитель вищої категорії фізичного виховання Славгородської школи, пройшов на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти навчання тренерів для підвищення кваліфікації вчителів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 н. р., ознайомив учасників семінару-навчання з основними напрямами впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в освітній галузі «Фізична культура» та роботою вчителя за оновленою програмою з фізичної культури.

Спілкуючись із колегами, Віктор Олексійович  зупинився на основних моментах викладання фізичної культури у початкових класах. Зокрема зазначив, що освіта України переживає процес «оновлення»: вводяться нові Державні освітні стандарти, програми, підручники. Програма розвантаження учнів молодшої школи має відбиток і на викладанні фізичної культури. Внаслідок змін було прибрано вимогу знання теорії на уроках фізкультури прибрані психологічно шкідливі ігри, муштра «рівняйсь-струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і взаємодопомогу, додані здоров’я збережувальні модулі, прибраний контроль нормативів. Проект розвантаження та оновлення програм початкової школи – крок до повного оновлення стандартів середньої освіти. Нова програма передбачає реалізацію змісту обсягом трьох годин на тиждень. У ній не подається точна кількість годин на вивчення тих чи інших розділів. Враховуючи рівень фізичної підготовленості учнів, їх інтереси та здібності, стан матеріально-спортивної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель самостійно виділяє певну кількість годин на вивчення складових кожної змістової лінії.

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів.

У зв’язку з оновленням системи освіти змінюються її пріоритети.

Метою галузі  фізична культура для загальної середньої освіти є формування в учнів  стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом та життєво необхідних рухових умінь і навичок для збереження власного здоров’я, розширення функціональних можливостей організму. що дає змогу школярам опанувати основами рухових дій, які у подальшому можуть удосконалюватися у будь-якому виді спорту, обраному учнем.

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю. Нові підходи до змісту занять фізичною культурою повинні орієнтувати вчителів не тільки на фізичну підготовленість, а й на розвиток особистості, на індивідуальне сприймання навчального матеріалу. Розв’язання цих завдань допускає відхід від жорсткої регламентації занять, підвищення їхньої емоційної насиченості, максимальної різноманітності форм, методів та засобів фізичного виховання, широкого використання інноваційних технологій фізичного виховання.

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи з різним фізичним навантаженням  (індивідуальний підхід) та ті, які їм не протипоказані.

Після теоретичної частини вчителі мали змогу відвідати урок фізичної культури у 1 класі, де Віктор Олексійович уже на практиці акцентував увагу на окремих етапах уроку, які відрізнялися своїм змістом і завданням, але в той же час вони були тісно взаємопов'язані і створили собою одне нерозривне ціле. Присутні звернути увагу на чіткість і конкретність поставлених учителем завдань уроку, поведінку вчителя, його спортивну форму, впевненість, звернення до дітей, подачу команд і розпоряджень,  ефективні засоби навчання, вибрані вчителем, рухові дії, що сприяють розвитку особистості школярів, відповідність їх завданням уроку та навантаженню школярів, ефективність методики уроку.

Учасники заходу в процесі роботи обмінялися думками, висловили своє бачення проблем та завдань, які постають перед учителем «Нової української школи»

 Під час підсумково-аналітичного етапу Шумейко В.О. надав методичні рекомендації з організації та проведення занять при впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в освітній галузі «Фізична культура» в освітньому процесі.

Семінар пройшов на високому методичному рівні, а його учасники отримали багато корисної інформації.

 Сподіваємось, що навчання для  наших дітей стане змістовніше, цікавіше, а результати – вищими.« повернутися до списку новин