Відділ освіти Краснопільської селищної ради

Інформація для ознайомлення громадськості з кандидатом на посаду директора Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Заітченком Романом Васильовичем

Основна інформація: Заітченко Роман Васильович, 1981 року народження. Громадянин України. Відповідаю кваліфікаційним вимогам. Вільно володію державною мовою та маю дві вищі педагогічні освіти на рівні спеціаліста. За результатами атестації маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Стаж педагогічної діяльності - 15 років.

Маю організаторські здібності. Знання, досвід, отримані в процесі роботи, дали мені чітке уявлення про важливість і необхідність професії вчителя в сучасному інформаційному суспільстві. Робота педагога, наставника є цікавою і необхідною для мене тому, що вона передбачає спілкування з людьми, постійний саморозвиток, вдосконалення. Прагнення стати кращим фахівцем у своїй галузі спонукає мене працювати над собою, підвищувати свою кваліфікацію, бути корисним суспільству та допомагати учням реалізовувати свої творчі здібності. Як наслідок частина моїх вихованців, отримавши ґрунтовні й міцні знання з інформаційних технологій, пов’язала вибір майбутньої професії саме з цією галуззю (вчитель інформатики, фахівець з кібербезпеки, програміст, спеціаліст з ІТ).

Маючи великий досвід роботи в даній школі, всіляко сприяю підвищенню іміджу та розвитку закладу через:

 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 • підтримку роботи комп’ютерного обладнання та функціонування комп’ютерних класів школи;
 • забезпечення роботи шкільного сайту;
 • вирішення питань підведення Інтернету до класних кімнат НУШ, інших навчальних приміщень;
 • сприяння роботі мультимедійних комплексів;
 • музичне аранжування шкільних заходів і свят.

Працюю з педагогічним, учнівським та батьківським колективами креативно, ініціативно, вмотивовано. Люблю свою професію, завжди рухаюся вперед, маю бажання змінюватися і змінювати, втілювати все нове й позитивне задля кінцевого результату.

Постійно беру участь у конкурсах, курсах, семінарах і вебінарах, спрямованих на підвищення рівня фахової майстерності.

У подальшому планую:

 • продовжувати втілювати новий Державний стандарт початкової освіти, працювати над подальшою реалізацією Концепції «Нова українська школа», сприяти реформуванню середньої ланки навчання;
 • впроваджувати сучасні освітні технології для підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу здобувачами освіти;
 • підтримувати роботу започаткованого в закладі пілотного проєкту Нової української школи;
 • працювати над вирішенням питань модернізації роботи школи як опорного закладу та філій з безпечним освітнім середовищем, що відповідатиме потребам сьогодення;
 • всіляко сприяти розвитку ключових компетентностей у школярів, що є запорукою успіху людини в сучасному світі;
 • дбати про запобігання випадкам дитячого травматизму, збереження життя та здоров’я дітей, раціональне й повноцінне харчування;
 • створювати умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами;
 • проводити культурно-масові заходи, що мають просвітницьку, оздоровчу, патріотичну та виховну мету;
 • організовувати і зацікавлювати в роботі педагогічний колектив школи з метою досягнення очікуваних результатів;
 • співпрацювати з батьками, реалізуючи принципи педагогіки партнерства;
 • брати участь у написанні проєктів співпраці з місцевою громадою, у конкурсах творчого спрямування;
 • підтримувати створену матеріально-технічну базу школи в належному стані, дбати про її подальше осучаснення та ефективне використання;
 • разом з філіями працювати над підвищенням іміджу  школи, рівня її конкурентоздатності на ринку освітніх послуг.

Життя рухається вперед, вимагаючи нових підходів і нових практик. Переконаний, що успіх закладу залежить від злагодженої та спільної роботи всіх ланок, що поєднуються в один механізм для досягнення спільних цілей.

У своїй роботі керуватимусь чинним законодавством у галузі освіти, директивними та нормативними документами стосовно діяльності опорних закладів загальної середньої освіти та їх філій, основами фінансової та господарської роботи.

Про себе: відповідальний, компетентний, толерантний, ініціативний, доброзичливий, порядний, готовий до співпраці.

 « повернутися до списку новин