A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Краснопільської селищної ради

Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2022  № 715


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2022 р.
за № 959/38295

Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 773 від 29.08.2022}

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», частини першої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», частини першої статті 20, частини четвертої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту», частин другоїп’ятої статті 17, частин першоїшостоїсьомої статті 47 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1232), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986, НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 773 від 29.08.2022}

1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2023 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Перелік), що додається.

2. Установити, що у 2023 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 22 травня до 14 липня;

2) учасник зовнішнього оцінювання має право пройти зовнішнє оцінювання:

за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п’яти навчальних предметів із Переліку (пункти 1 або 23 або 45 або 67-14 для здобувачів освіти, які у 2023 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (далі - здобувачі освіти); пункти 1 або 246-14 - для інших осіб);

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену абзацом другим цього пункту кількість навчальних предметів (пункти 6-14 Переліку);

3) здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання:

математику, за умови якщо він вивчав цей навчальний предмет на профільному рівні і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з нього за критеріальною шкалою 1-12 балів (оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація)) та/або потребує встановлення з нього результату зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100-200 балів, який використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі - результат за шкалою 100-200 балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

історію України, за умови якщо він потребує встановлення з нього результату за шкалою 100-200 балів, про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) завдання сертифікаційних робіт з української мови, математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) мають відповідати рівню стандарту;

5) сертифікаційна робота з:

української мови і літератури має містити всі завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі - субтест «Атестаційні завдання з української мови»);

математики має містити всі завдання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) (далі - субтест «Атестаційні завдання з математики»);

історії України має містити всі завдання сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) (далі - субтест «Атестаційні завдання з історії України»);

іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) має містити блок завдань рівня стандарту (далі - субтести «Атестаційні завдання з англійської мови», «Атестаційні завдання з іспанської мови», «Атестаційні завдання з німецької мови», «Атестаційні завдання з французької мови» відповідно).

3. Установлювати за підсумками проходження у 2023 році зовнішнього оцінювання здобувачам освіти, результати за критеріальною шкалою 1-12 балів (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні), які зараховуються як оцінки за атестацію, з:

1) української мови - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови або завдань субтесту «Атестаційні завдання з української мови»;

2) математики - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з:

математики (завдання рівня стандарту) або завдань субтесту «Атестаційні завдання з математики» (для здобувачів освіти, які вивчали математику на рівні стандарту);

математики (для здобувачів освіти, які вивчали математику на профільному рівні);

3) іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) - за підсумками виконання:

субтестів «Атестаційні завдання з англійської мови», «Атестаційні завдання з іспанської мови», «Атестаційні завдання з німецької мови», «Атестаційні завдання з французької мови» відповідно (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на рівні стандарту);

сертифікаційної роботи з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на профільному рівні);

4) історії України - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) або завдань субтесту «Атестаційні завдання з історії України»;

біології, географії, фізики, хімії - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з навчальних предметів, зазначених у Переліку в пунктах 11-14 відповідно.

4. Установлювати за підсумками проходження у 2023 році зовнішнього оцінювання учасникам зовнішнього оцінювання (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні) результати за шкалою 100-200 балів з:

1) української мови - за підсумками виконання:

сертифікаційної роботи з української мови для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг «склав / не склав»;

завдань субтесту «Атестаційні завдання з української мови» для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг «склав / не склав» у межах цього субтесту;

2) української мови і літератури - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг «склав / не склав»;

3) навчальних предметів, зазначених у пунктах 46-14 Переліку,- за підсумками виконання всіх завдань відповідної сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг «склав / не склав».

5. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Єресько О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рогову В.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Шкарлет 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
08 серпня 2022 року № 715


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2022 р.
за № 959/38295

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, із яких у 2023 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова.

2. Українська мова і література.

3. Математика (завдання рівня стандарту)*.

4. Математика.

5. Історія України (період 1914 рік - початок XXI століття)*.

6. Історія України.

7. Англійська мова.

8. Іспанська мова.

9. Німецька мова.

10. Французька мова.

11. Біологія.

12. Географія.

13. Фізика.

14. Хімія.

__________
* Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) здійснюється лише для проведення державної підсумкової атестації; результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік - початок XXI століття) за рейтинговою шкалою 100-200 балів не встановлюються.

 

 

Генеральний директор
директорату дошкільної,
шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти                                                                             
О. Єресько

 

Генеральний директор
директорату фахової
передвищої, вищої освіти                                                                        О. Шаров

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень